Szanowni Użytkownicy i Usługobiorcy !

Od 25 maja w Unii Europejskiej obowiązuje nowe, ważne rozporządzenie związane z ochroną prywatności – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdują się w pliku PDF, dołączonym do tej wiadomości (lub pod linkiem). Dowiecie się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie są z tym związane Wasze prawa. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie serwisu InJobs.pl i załączonej w regulaminie Polityce Prywatności.

Zmiany w regulaminie i Polityce prywatności mają na celu dostosowanie do zmieniającego się prawa oraz w związku ze zmianami w zasadach świadczenia usług z dniem 12 czerwca 2018 r. zmianie ulegają:

  1. REGULAMIN SERWISU INJOBS.PL.
  2. POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAWARTA W REGULAMINIE.

Każdy Użytkownik i Usługobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Serwisu InJobs.pl w terminie 14 dni od otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu i Polityki Prywatności.

Wypowiedzenia umowy można dokonać składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu, poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy e- mail: kontakt@injobs.pl lub pisemnie na adres: InJobs.pl , ul. 8 Maja 17/4, a także poprzez usunięcie Profilu Użytkownika z poziomu swojego Profilu. Niewypowiedzenie umowy w terminie 14 dni oznacza akceptację nowego Regulaminu, Polityki Prywatności.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
I declare that I have read website privacy policy - RODO (More)